Schapen scheren

Den Haag, 14 december 2022 15.000 euro voor productie van wolkorrels uit hergebruikte schapenwol, een waterabsorberende voedingsstof voor bomenaanplant en moestuin Het Dinamo Fonds steunt schapenscheerder en paraveterinair Dirk Jan van Dalfsen uit Ermelo, die overgebleven tweede keus heideschapenwol machinaal verwerkt tot samengeperste wolkorrels of wolpellets. Met de stimuleringsbijdrage van 15.000 euro van het fonds kan hij de nodige faciliteiten voor zijn nieuwe productieruimte realiseren om meer wol te gaan verwerken. En het verdere onderzoek kan starten naar de bijzondere waterabsorberende kwaliteit van de wolkorrels bij jonge bomenaanplant. De korrels zorgen ervoor dat extra water geven gedurende droge periodes overbodig is en verrijken tevens de bodem met organisch materiaal en langzaam werkende meststof.

Als schapenscheerder zag Van Dalfsen het met lede ogen aan dat schapenwol waardeloos werd en nu als afvalproduct wordt bestempeld. Hij ging met tweede keus wol (viezere wol met mest en stro), van de schaapskudde Schapendrift in Ermelo aan de slag om deze om te zetten in wolkorrels. In Oostenrijk liet Van Dalfsen zich verder informeren over het wolpellet-productieproces en hij kwam overtuigd terug met een wolpellet-machine.

 

Vliegende start met gemeente Ermelo

Samen met de gemeente Ermelo startte hij afgelopen maart een pilot om wolkorrels toe te passen bij de aanplant van 4.000 jonge bomen. De aanplant van zomereiken, elzen en ratelpopulieren is gemonitord door studenten van de Universiteit Wageningen. “Uit de eerste cijfers blijkt dat 80 procent van de jonge bomen is aangeslagen, zonder deze extra water te geven gedurende deze zeer droge zomer” aldus Dirk Jan van Dalfsen, “met het vervolgonderzoek door de Universiteit Wageningen kunnen we straks over een langere periode ook de effecten per boomsoort nagaan.”

De wolkorrels zijn al ontdekt door moestuinhouders welke zeer enthousiast zijn over de toepassing ervan omdat ze tijdens droogte niet meer hun groentegewassen hoeven te besproeien. En de korrels bemesten de grond plus ze verbeteren ook nog de bodem wanneer de wormen ze afbreken tot humus.   

 

Schapenwol als circulair product voor schaapskuddes

Het fabriceren van wolkorrels als organische meststof en waterregulator voor bomen en planten kan bijdragen om het overschot aan ongebruikte schapenwol te verminderen. Deelnemer van het eerste uur is de schaapskudde Schapendrift, zij verkopen in hun bezoekerscentrum de wolkorrels. En men ontvangt van de verkoop ook een percentage die ze voor de exploitatie van de schaapskudde inzetten.

 

 

De wolkorrels kunnen daarnaast ook online worden gekocht via de onlangs gerealiseerde webshop op de site van Dirk Jan van Dalfsen. Het streven is dat op termijn meer schaapskuddes gaan deelnemen om wolkorrels te verkopen en hieruit inkomsten verkrijgen. Van Dalfsen is momenteel met een aantal partijen in gesprek die ook met wolkorrels aan het experimenteren zijn. Men bekijkt hoe de krachten meer gebundeld kunnen worden om tot een kostendekkend productieproces te komen.

 

“Het verwerken van onze inheemse schapenwol als restmateriaal tot een eigentijds circulair product met water-reguleerde eigenschappen is in deze tijd met steeds extremere weersinvloeden zeer welkom” aldus Henk Atze Dijkstra, directeur van het Dinamo Fonds, “de toepassing van wolkorrels als hydrologische meststof kan bij de aanplant van bomen, heggen, hagen en boomwallen, in het kader van het nodige biodiversiteitsherstel, een belangrijk hulpmiddel zijn om ze meteen een goede start te geven.”

 

Het Dinamo Fonds steunt meer initiatieven voor hergebruik van schapenwol zoals het Hollands Wol Collectief uit Rotterdam. Zij ontvingen 25.000 euro als stimuleringsbijdrage voor het onderzoek naar de wolkwaliteit van de zeldzame heideschapen en het verwerken van 3.000 kilo heidewol tot vilt en truien.

In 2023 is wederom 50.000 euro beschikbaar voor innovatieve projecten die het machinaal hergebruiken van schapenwol als doel hebben om schapenwol als natuurproduct te herwaarderen.

 

Over het Dinamo Fonds

Het Dinamo Fonds maakt zich sterk voor het behoud van onze leefomgeving met dieren, natuur en monumenten. In de afgelopen 30 jaar heeft het Dinamo Fonds door schenkingen, rendement en nalatenschappen een solide vermogen opgebouwd waardoor er jaarlijks één miljoen euro beschikbaar is. Hiermee kunnen diverse projecten en initiatieven gesteund worden die een duurzame uitwerking hebben op het gebied van dieren, de natuur en het monumentale erfgoed in ons cultuurlandschap. In het bijzonder zet het fonds zich daadkrachtig in voor het herstel van de biodiversiteit van onze leefomgeving.

 

Over Dirk Jan van Dalfsen

Dirk Jan van Dalfsen is naast producent van wolkorrels werkzaam als paraveterinair. Hij is opgeleid aan Aeres te Barneveld en adviseert boeren en particulieren over de gezondheid van hun schapen en verricht vele voedingsonderzoeken voor diverse opdrachtgevers. Na zijn opleiding ging hij als schapenliefhebber speciaal naar Nieuw-Zeeland om daar de techniek van de schapenscheerders te leren. Deze techniek die prettiger is voor het welzijn van de schapen, past hij toe bij het scheren van voornamelijk kleine schaapskuddes van de vele particulieren in de wijde omgeving. Maar ook voor een koppel 150 à 200 schapen draait Dirk Jan zijn hand niet voor om.

 

 

             -EINDE PERSBERICHT-

 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Meer informatie: Henk Atze Dijkstra, directeur, +31 (0)6-21998174, ha.dijkstra@dinamofonds.nl

Paraveterinair Dirk Jan van Dalfsen, +31 (0)6-20959090 info@dirkjanvandalfsen.nl

 

BIJLAGE

De foto’s zijn rechtenvrij te gebruiken.

Deze website is verhuisd

Wij hebben een nieuwe website. Het adres van de nieuwe website is www.wolterra.nl.