Monstername bij kalveren

Monstername bij kalveren

Voor de kalverhouderij, dierenartsen en mengvoeders neemt Dirk Jan van Dalfsen Paraveterinair regelmatig monsters bij (vlees)kalveren. Hoofdzakelijk bij kalveren tot een halfjaar oud.

Bloedmonsters (vlees)kalveren en pluimvee

Veel kalveren kampen vanaf de geboorte met een ijzergebrek. Terwijl ijzer juist zo belangrijk is voor hun zuurstoftransport, weerstand en groei. Vaak hebben deze landbouwhuisdieren daarom extra ijzer nodig. Om te meten of ze daadwerkelijk een ijzertekort en bloedarmoede hebben, neemt Dirk Jan bloedmonsters. Daarnaast neemt hij ook regelmatig bloedmonsters bij pluimvee, hoewel ijzergebrek hier geen rol speelt.

Mestmonsters (vlees)kalveren

Eveneens neemt de paraveterinair uit Ermelo veelvuldig mestmonsters voor integraties. Het is ook mogelijk om hiervoor salmonellamonsters te nemen.

Verder neemt Dirk Jan ook geregeld mestmonsters om de spijsvertering van kalveren te onderzoeken. Kalverhouders streven altijd naar een optimale voerbenutting met een goede groei. De balans tussen de opgenomen voedingsstoffen uit het voer en de behoeften van voedingsstoffen bepaalt deze voerbenutting. Immers, de voedingsstoffen die de dieren niet gebruiken kunnen, scheiden ze uit via mest en urine. Om de uitstoot van onder meer fosfor en stikstof te beperken, is een goede balans tussen de nutriënten in het voer van belang. Mengvoeders moeten daarom weten wat de verteerbaarheid van de diverse grondstoffen is.

Ook nam Dirk Jan in het verleden mestmonsters voor de Welzijnsmonitor, om via deze monsters het welzijn van de kalveren te onderzoeken.

Urinemonsters kalveren

Urine (van kalveren) levert belangrijke informatie, omdat ze de afvalstoffen en het overschot aan mineralen via de urine uitscheiden. Urinemonsters worden dus net als de mestmonsters genomen om de spijsvertering te meten.

Voermonsters kalveren

Voermonsters zijn essentieel om te monitoren of het voer voldoende mineralen, vitamines en sporenelementen bevat. Dirk Jan weet hoe deze monsters zorgvuldig genomen kunnen worden.

Maïsmonsters kalveren

Ook voor het maken van voerrantsoenen is het nodig om te weten welke gehaltes er in de maïs of graskuil zitten, daarvoor neemt Dirk Jan ook monsters.

Haarmonsters kalveren

Het nemen van haarmonsters is niet zo eenvoudig als het lijkt. De haarwortel van jonge kalfjes bevat minder DNA dan van oudere dieren, dus zijn meerdere haren nodig. Dirk Jan neemt deze haarmonsters dankzij zijn ervaring geroutineerd en met een scheermesje dat hij vakkundig en vlak op de huid zet.

Monstername uitbesteden?

Wilt u geen zorgen hebben over uw monsters?

Wilt u zeker weten dat alle monsters juist zijn?

Zoek dan contact met Dirk Jan van Dalfsen: (06) 20 95 90 90

of info@dirkjanvandalfsen.nl


Deze website is verhuisd

Wij hebben een nieuwe website. Het adres van de nieuwe website is www.wolterra.nl.