Proefdierverzorger

Proefdierverzorger

In de zomer van 2019 sleepte Dirk Jan van Dalfsen z’n diploma voor proefdierverzorger (artikel 13f wet op dieren) in de wacht. Sinds deze zomer werkt de als zzp’er opererende paraveterinair eveneens op zelfstandige basis als proefdierverzorger bij dierproeven. Dit werk verricht hij met voorzichtigheid en veel respect voor de dieren.

Best mogelijke behandeling bij dierproeven

In de maatschappij vormen dierproeven een gevoelig thema. Terecht, stelt Dirk Jan. Tegelijkertijd wil hij er echter op wijzen dat deze dierexperimenten ons leven veiliger maken: we danken hieraan onder meer onze moderne medicijnen en de bestrijdingsmiddelen met een lage toxiciteit.
Daarom zijn dierproeven nog steeds noodzakelijk. Om de dieren tijdens deze broodnodige proeven de best mogelijke behandeling te geven, koos de paraveterinair ervoor om ook proefdierverzorger te worden.
Overigens is Dirk Jan ook veelvuldig aanwezig bij proeven die juist ten bate van de dieren komen. Zo veranderen vanwege de klimaatverandering de gewassen en voedingswaarden. Middels dierproeven onderzoeken artsen en proefdierverzorgers de impact hiervan op dieren. Bij deze experimenten ondervinden dieren nauwelijks ongerief.

Werkzaamheden

Dirk Jan verricht als proefdierverzorger (ook wel biotechnicus genoemd) de volgende werkzaamheden:
• voorbereiden en organiseren dierproef;
• verminderen van het ongerief bij de dieren tijdens het experiment;
• bewaken diergezondheid;
• verzorgen en voeden dieren;
• uitvoeren van eenvoudige biotechnische handelingen;
• assisteren bij operaties;
• verzamelen proefdata;
• verzamelen genotypering-materiaal;
• begeleiden voortplantingsproces (indien van toepassing);
• verzorgen moeder en pasgeborene bij voortplantingen;
• socialiseren jonge dieren na een voortplanting;
• publieksgerichte activiteiten verrichten zoals informeren collega’s, klanten, publiek;
• onderhouden leef- en werkomgeving.
Uiteindelijk is Dirk Jan medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de dierexperimenten.

Voor wie?

Als zelfstandig opererende proefdierverzorger is Dirk Jan beschikbaar voor universiteiten, onderzoekslaboratoria, operatiekamers, experimentenruimtes, et cetera.

Interesse?

Interesse in de bovenstaande werkzaamheden?
Bel (06-20959090) of mail (info@dirkjanvandalfsen.nl) voor meer informatie.

Deze website is verhuisd

Wij hebben een nieuwe website. Het adres van de nieuwe website is www.wolterra.nl.