Verteringsonderzoek varkens

Verteringsonderzoek varkens

Als paraveterinair voor dierenartsen en in opdracht van de mengvoederindustrie verricht Dirk Jan van Dalfsen al vanaf 2017 onderzoek naar de spijsvertering van varkens. Zijn onderzoek betreft concreet het nemen van monsters, hoofdzakelijk bij:

  • varkens tot 3 maanden oud

 

Voerbenutting

Voor de varkenshouderij zijn dergelijke onderzoeken belangrijk met het oog op de voerbenutting van de biggen, varkenshouders streven altijd naar een optimale voerbenutting met een goede groei. De balans tussen de opgenomen voedingsstoffen uit het voer en de behoeften van voedingsstoffen bepaalt deze voerbenutting. Immers, de voedingsstoffen die de dieren niet gebruiken kunnen, scheiden ze uit via mest en urine. Om de uitstoot van onder meer fosfor en stikstof te beperken, is een goede balans tussen de nutriënten in het voer van belang. Mengvoeders moeten daarom weten wat de verteerbaarheid van de diverse grondstoffen is.

Om deze vertering onder varkens te meten, neemt Dirk Jan van Dalfsen Paraveterinair:

  • mestmonsters
  • urinemonsters
  • bloedmonsters

 

Uitbesteden monstername

Interesse in het uitbesteden van uw monstername?

Bel (06) 20 95 90 90

of mail info@dirkjanvandalfsen.nl

voor meer informatie.