Schapenwol als meststof

Schapenwol als meststof:

van afvalproduct tot groeistimulator

 

Op dit moment vormt het natuurproduct schapenwol een afvalproduct. Vanuit duurzaamheidsoogpunt een onwenselijke situatie. Daarom is het goed om de duurzame mogelijkheden van schapenwol te verkennen. En, die zijn er!

Schapenwol is onder meer uitstekend geschikt als grondstof voor mest. Zo kan schapenwol van een nutteloos afvalproduct uitgroeien tot een groeibevorderend product dat nieuw leven stimuleert.

In Nederland is schapenwol als mestbestanddeel nog niet beschikbaar. Daar willen Gemeente Ermelo en een aantal ondernemers verandering in aanbrengen. Ze onderzoeken momenteel de mogelijkheden om schapenwol om te zetten naar mest in pelletvorm

Waarom schapenwol geschikt is als meststof:

· Schapenwol levert voedingsstoffen zoals stikstof, kalium en fosfaat en vormt hierdoor een heuse bodemverbeteraar.

· Dankzij zijn grote regenwater-absorptievermogen (tot 3,5 keer het eigen gewicht) creëert schapenwol een ‘waterreservoir’ in de grond en zorgt zodoende in droge tijden voor watertoevoer naar bomen en planten.

· Tegelijkertijd houdt de vochtige schapenwolmest de grond losser, waardoor de wortels meer zuurstof krijgen.

· Het absorptievermogen voorkomt veelal waterverzadiging.

· Schapenwol produceert als mestbestanddeel gedurende een lange periode voedingsstoffen: maar liefst 10 maanden.

· Na deze periode breken wormen de schapenwol af tot humus.

· Schapen worden jaarlijks geschoren (gemiddelde opbrengst: 3,5 kilo/schaap) en zorgen zo voor een stabiele grondstoffenvoorziening.

· In Oostenrijk past men schapenwol reeds toe in mestkorrels en de ervaringen zijn positief: planten met schapenwolmest zijn sterker, mooier, kleurrijker en bieden meer opbrengst.

· En passant dient het verwerken van schapenwol als ondersteuning voor lokale schapenboerderijen

Nader onderzoek

Het omzetten van schapenwol naar een meststof is nieuw voor Nederland. Daarom vraagt dit nader onderzoek. Momenteel loopt er een subsidieaanvraag voor dit onderzoek.

Productidee:

Schapenwol na een preparatieproces samenpersen tot mestpelletkorrels en eventueel aanvullen met additionele componenten. Door de wol tot korrels te persen is het mestproduct gemakkelijk strooibaar en goed doseerbaar.

Toepassing:

Als voedingsstof bij de aanplant van jonge bomen en planten.

Onderzoeksvragen:

· Is schapenwol in Nederland daadwerkelijk om te zetten naar een stabiel pelletproduct met voldoende houdbaarheid?

· Is er een rendabel bedrijf op te starten voor de productie van deze schapenwollen mestpellets

Initiatiefnemer & adviseurs

  • Initiatiefnemer: Dirk-Jan van Dalfsen Paraveterinair
  •  Adviseur: Gemeente Ermelo (vertegenwoordigt door wethouder L.A. van der Velden)
  • Adviseur: Innovatiemakelaar Foodvalley en Noord-Veluwe Sina Salim ·
  • Adviseur: Hans Spaander

Interesse?

Interesse om deel te nemen aan dit onderzoek?

Interesse in de mestpellets als meststof?

Interesse om mee te investeren? Bel (06 20 95 90 90) of mail (info@dirkjanvandalfsen.nl) dan voor meer informatie

 

Deze website is verhuisd

Wij hebben een nieuwe website. Het adres van de nieuwe website is www.wolterra.nl.